PamátníkČEŠI  NA  JIŽNÍ  UKRAJINĚ - Alexandr Drbal

Vznik  českých evangelických osad na jihu Ukrajiny.
Vznik současných českých evangelických osad na jihu Ukrajiny byl složitý a jejich obyvatelé pocházejí Bohemkazhruba ze dvou skupin. Jedna skupina rodin - bratři Andršovi, Čápovi, Fibichovi, Hartovi (Hortovi), Hejtmánkovi, Hofmanovi, Jančíkovi, Jirsákovi (Jersákovi), Jelínkovi, Kratochvílovi, Kulhavých, Mankovi, Matějákovi, Matějkovi, Nevečeřalovi, Petrákovi, Pujmanovi (Poymonovi, Pojmanovi), Provazníkovi, Rejchrtovi (Rajchertovi), Součkovi, Svobodovi, Švejdarovi a Vintrovi - odešla z Čech v letech 1742-1743 do pruského
Slezska a Polska, kde založila několik obcí a město Zelov (1803). Roku 1862 se odstěhovali ze Zelova bratří Ignác Andrš, Konstantin Horta, Ferdinand Jelínek, Pavel Jersák, Karel Kulhavý (*?, +1907), Jan Bohemka - kapleMatějka, Pavel Petrák a Karel (nebo Vilém) Rejchrt s rodinami a usadili se v německé osadě Cebrikov u Tiraspolského újezda v Chersonské gubernii (nyní Cebrykov v Odeské oblasti). Za nimi následovali další (celkem se odstěhovalo asi 60 rodin). Druhá skupina [Andrlovi, Bažounovi, Ditrichovi, Drbalovi, Jandurovi, Kučerovi, Pluhařovi, Poláčkovi, Strnadovi, Trnkovi, Zatřepálkovi, Zlatníkovi] odešla z Čech v 60.- 80. letech XIX. století na jih Ukrajiny a na Volyň. Ti, kteří Bohemkaodešli na jih Ukrajiny, žili na různých místech, zejména na velkostatku plukovníka Ždanoviče (dříve hraběte Puškina) v Parutinem (nyní Mykolajivská oblast), na statku pana Kappo u Odesy, ve Fedorivce u Mykolajiva, v Murzakach u Jevpatorije na Krymu, v Nemilovce u Holovanivska (nyní Kirovohradská oblast), v Cechovce (existovala v 1. 1880?-1912?), u Třech Dubů vedle KapleKřivého jezera a v Serhijivce (existovala v 1. 1907-1976) v Podolské gubernii (nyní Mykolajivská oblast) i v jiných osadách. Po dlouhém putování jižní Ukrajinou, jehož účelem bylo hledání lepších podmínek a pronájem půdy, řada představitelů těchto skupin společně pronajala r. 1889 (nebo 1890) půdu na velkostatku knížete Gagarina v Marienbergu (nyní Nahirne Krasnookňanského okresu Odeské oblasti). Některým se podařilo zakoupit půdu, např. Karel Kulhavý zakoupil půdu pro čtyři syny vedle obce Mykolajivka, kde pak vznikla samota bratrů Kulhavých (nyní Žovtneve u Ljubašivky v Odeské oblasti). Potom putovali společně do BohemkaKazachstánu, kde u města Petropavlovsk založili osadu Petropavlovku (1896-97?), ale kvůli neúrodám, těžkým klimatickým podmínkám a divoké zvěři se mnozí vrátili r. 1899 zpět do Chersonské gubernie. Zde pronajali půdu v Malé Alexandrovce (zal. 1839, ukr. Mala Oleksandrivka, dříve Alexandrovka a Čechy), kapleČubovce (zal. 1842, ukr. Čubivka) a Žachovce (1891, ukr. Žachivka, nyní Zymnycke v Mykolajivské oblasti). Na. začátku 20. st. (1902?) zakoupili za vypůjčené peníze půdu v Samařské gubernii, kde u řeky Volhy založili obce Stěpanovku, Čubovku a Čechy (jiný název Čechovka). Ani tam však neměli štěstí, i zde je čekaly neúrody. Proto r. 1905 utekly některé rodiny zpět do Chersonské gubernie, při tom ztratily celkem 75 000 dolarů a zanechaly tam koupenou půdu. Jiní zas odešli do Kazachstánu, kde spolu s bratry z Volyně založili obec Boratínku (název se odvozuje od evangelické obce Český Boratín na Volyni) u nynějšího hlavního města Astany (dříve Akmolinsk, Celinograd a Akmola). Část bratří však v Samařské gubernii zůstala.Lze také zdůraznit, že v konci 19. st. se začala o bratry na jihu Ukrajiny starat Svobodná církev reformovaná (SCR), která pořádala misijní zájezdy kazatelů a Bohemkaučitelů, posílala náboženské knihy a časopisy (např. „Betanií"), např. v r. 1899 a 1902 navštívil Čubovku, Alexandrovku a samotu br. Kulhavých kazatel Alois Adlof (*1861, +1927) z Prahy a v r. 1906 kazatel Bohumil Procházka (*1867, +1958) z Lodže. Ovšem, vyhledat pro krajany učitele bylo složité, ale i ne všechny obce si ho mohly dovolit z finančních důvodů. Asi proto jen v Čubovce působil v letech 1900-1902 učitel František Dostál (*1876, +1956) a pak v rodině Josefa Kulhavého (*1871, +1922), na samotě bratrů Kulhavých, působila v letech 1909 až 1923(?) učitelka Pohlová z Prahy. Bohemka - plynofikaceSkupina navrátilců do Chersonské gubernie se usadila opět v Alexandrovce a pět bratří Ignác Andrš (*1844, +před r. 1910) a Fridrich Jelínek (*1867, +1957) ze Zelova, Fridrich Horta (*1894, ), vnuk Konstantina Horty ze Zelova, Pavel Poláček (*1879, +1957) z Moravy a František Zlatník (*1868, +1933) z Drahařic u Poděbrad spolu s rodinami v srpnu 1905 pronajali kolem jednoho tisíce desetin úrodné půdy u pánů Brockého a Krause mezi obcí Novopavlivka (zal. 1780) a Dobrožanivka (zal. 1892) v Ananjevském újezdu Chersonské gubernie (nyní Vradijivský okres v Mykolajivské oblasti) a založili v dolině bezejmenného přítoku řeky Čičiklija  novou osadu Bohemka. BohemkaNa pronajaté půdě postavili prozatímní obývací místnosti a rodiny se ubytovaly v okolních ukrajinských vesnicích Marjanivce, Dobrožanivce, Vradijivce a také pravděpodobně v Žachivce a Novopavlivce. Proč ihned nevystavěli rodinné domky, není přesně známo. Pravděpodobně to bylo z finančníchDům kultůry důvodů nebo prostě proto, že jich bylo málo pro zahájení stavby (stavěli vždy společně!). Ovšem, už za rok se přistěhovaly rodiny kazatele Viléma Rejchrta (*1832, +1910), Josefa Fibicha (*1875, +1933?), Fridricha Kratochvíla, Ludvíka Horty a také pravděpodobně Jana Zatřepálka, pak rodiny Václava (*1878, +1952), Pavla (*1880, +l933?) a Fridricha (*?, +l933?) Pujmanových atd. Na jaře r. 1907 jich bylo už 40 rodin a začalo se stavět, pravděpodobně po obou stranách staré silnice. První dům vystavěl Pavel Poláček, který se stal také prvním starostou obce. Jak probíhala výstavba obce, popsal v r. 1911 podle vypravování jednoho z prvních obyvatelů Bohemky Jana Zatřepálka diákon České církve reformované (ČCR) Rudolf Šedý (*1873, *1970) ze Svébohova v epopeji „Pouští do Kanánu" („Křesťanské Listy" 1912): „Najali si společně kolem jednoho tisíceMuzeum desetin půdy, ale k tomu neměli žádných chat. Ty bylo potřebí stavět. Zatím stloukli několik docela obyčejných prkenných boud, poněvač museli především oseti svá pole. Nesnáze ovšem byly značné. Tábořili takřka pod širým nebem, jsouce vydáni všanc větrům, zimě a dešti, nebo boudy stačily sotva pro děti. K tomu nebylo vody. V blízkosti nalézala se jediná studna, jejíž voda se hemžila hmyzem. Bylo tedy především potřebí vykopati studnu a získati tak zdravou vodu. Jakmile bylo zaseto, dali se do stavění. Všecky schopné ruce vyráběly veliké, z černého bláta uhnětené cihly, které na slunci vysušeny muzeumdaly dobrý materiál ku stavbě. Chaty pak vyrůstaly takřka ze země. Čtyřicet chat stavěli najednou a nezapomněli ani na školu, která zároveň byla určena pro schůzky ke slovu Božímu. Práce šly tak rychle ku předu, že za šest týdnů na pustém dříve poli se objevila útulná vesnička pozůstávající ze dvou řad zemljanek stejného typu, jež zatím neobíleny vypadaly jako perníkové chaloupky. Zemljanky jsou celé z hlíny, i střecha je hliněná, která z obou stran pečlivě vymazána, tvoří zároveň lomený strop, čímž jizby nabývají vzdušnosti." Pravděpodobně po výstavbě obce i školy působil několik měsíců v Bohemce také již zmiňovaný učitel František Dostál.
Podle neověřených informací současně se vznikem Bohemkymuzeum se nastěhovalo několik rodin bratří do nedaleké německé osady Zelený Jar (nyní Červonyj Jar Ljubašivského okresu Odeské oblasti).

Následující r. 1908 je památný tím, že se o bratry začala starat ČSR a misijní odbor Kostnické jednoty (MO KJ). Už v srpnu navštívil Alexandrovku, samotu bratrů muzeumKulhavých a Bohemku farář František Prudký (*1872, +1939) z Olomouce jako jejich zástupce. Pro Bohemku to byl vůbec první návštěvník z Čech. Po návratu do Čech se mu podařilo sehnat pro ni učitele. Stal se jím Emil Drobný (*1879, +l921), rodák z Nosislavi na jižní Moravě, který přijel do Bohemky už v prosinci r. 1908 a byl ubytován u Františka Zlatníka (*1868, +1933). On sloužil bratřím jako učitel a kazatel do 10. března 1910, kdy odešel k bratřím do Kučova v Polsku.muzeummuzeum
V prosinci 1908 se objevila také
první známá zmínka o Bohemce v českém tisku, a to v článku F. Prudkého „Návštěva českých exulantských reform. osad na Rusi" muzeum(almanach Orloj na rok Páně 1909), kde se zejména píše: „Bohemka je jedním z nejzajímavějších míst, která jsem za svého pobytu v Rusku viděl... Bratři v Samarsku vše pozbyvší pronajali si zde zemi a hned přistoupili k výstavbě vesnice. Bez stavitelské a zednické pomoci postavili si vesnici, která svou pravidelností a výstavností všeobecný obdiv vzbuditi musí. Každá chaloupka nizoučká sice, ale jako z perníku hezoučká. Zdi jsou z hlíny, střecha je také z hlíny opěchovaná.muzeum
Stropů není a jsou ty domečky pří vší nízkosti velmi vzdušné. U každého domku jsou potřebná hospodářská stavení buď z hlíny neb ze slámy. Nad každý dům vysoko se zvedají obrovské kupy slámy. Bratři při svých starostech o své vezdejší potřeby nezapomněli na duchovní. valchaUprostřed vesnice se tu vypíná pěkná škola, ve které se každé neděle shromažďují k službám Božím. Aby věděli, kdy se mají scházeti, stojí v nedostatku zvonu pěkný červeno-modrobílý prapor (Ruského císařství) před modlitebnou. Jak ten je vztyčen, je čas k službám Božím".
V jiném místě tohoto článku F. Prudký popsal tehdejší hospodářské poměry na jihu Ukrajiny takto: „Sláma je zde činitel důležitý nejen jako krmivo pro dobytek v zimě, ale zvlášť užívá se jí vedle hnoje ku pálení. V době mé návštěvy právě rolníci mlátili parním strojem. Topilo se v nich slámou. Ze slámy jsou zřízeny i ploty kolo dvorců, kůlny pro hospodářské náčiní a vozy, chlévky pro drůbež atd.Bohemka
Vedle slámy viděti tu i rázy hnojových cihel, jichž se ku pálení užívá. Obyvatelé Chersonské gubernie jsou většinou pod činží, tj. mají na jistou dobu najata panská pole, jež obdělávají a osívají. Ruské obyvatelstvo platí svému pánu činži obyčejně tím, že mu odvádějí třetinu neb čtvrtinu Bohemkaúrody, čeští a němečtí nájemníci platí hotově. Z desetiny (o něco více než hektar) se platí na rok průměrně 15 rublů. Čeští osadníci pocházející ze Zelova vynikají velice nad obyvatelstvo domorodé. Jsou opatření všemi moderními stroji hospodářskými. Viděl jsem tu vazače, tj. stroje, jimiž se obilí zároveň seče a váže a v kupy srovnává."
Začátek roku 1910 nesliboval nic dobrého. Na obloze bylo lze pozorovat Halleyovu kometu a když přišlo suché léto, zasáhla Bohemku epidemie cholery a také difteritis. Tehdy se na hřbitově, který ležel asi 400 m na východ od Bohemky zleva od polní cesty do sousední ukrajinské obce Hulanicke, objevila řada nových hrobů. „Mnohá matka a otec školapochovali tam své miláčky, dítky svého otce a manželka svého muže. Loučení bylo náhlé, neočekávané a proto tak bolestné. V té době shromáždění oživla, vzala na se srdečnější ráz, vzdechy a slzy i opravdové modlitby svědčily o tom, že duše jdou k dobrému Pastýři," tak psal o tomto neštěstí v jíž zmiňované epopeji školka„Pouští do Kanánu" („Křesťanské Listy" 1912) R. Šedý. Přesný počet zemřelých se nepodařilo zjistit. Později byl tento hřbitov z obav před epidemií uzavřen a v r. 1911 otevřen nový hřbitov ihned za pozemkem Pavla Poláčka. V r. 1910 odešel na věčnost také Vilém Rej chrt, učitel, kazatel a malíř, rodák ze Zelova, který jako první vedl toto malé evangelické společenství po odchodu ze Zelova (1862). Byla to významná osobnost, „svatý člověk", jak říkali v okolních ukrajinských a ruských obcích, který např. byl znám také tím, že do prvních mrazů chodil boso. Seznámit se s ním chtěli mnozí věřící, hledači Boží pravdy. Za tímto účelem přijížděl do Čubovky, kde rodina Rejchrtových na začátku 20. st. bydlela, také významný ruský spisovatel Lev Tolstoj (*1828, +l910).
Rok 1912 byl rokem 500. výročí návštěvy Pskova v Rusku a Vitebska v Bělorusiškola Mistrem Jeronýmem Pražským (*1360, +1416), ale byl to také rok hromadného stěhování bohemských. Přistěhovaly se rodiny Františka Jančíka (*1877, +1937) a rodáka ze Zelova Josefa Matějky (*1887, +l933) ze sousední obce školaŽachovka a odstěhovali se a založili 14. února 1912 obec Sirotinku (pak Čechoslavie, Čechy, nyní Veselinivka v Odeské oblasti) Vilém Horta, Pavel Kratochvíl, Josef, Karel a Pavel Poláčkovi, Antonín Zlatník, pak také Jan Zatřepálek a ze Zeleného Jaru Jan Hejtmánek, Alois Manek, František Suchánek a Jan Švejdar. Jiné rodiny zas přesídlily do německé obce Sophienthal čili do „Žofínského údolí" (později Nová Svoboda, nyní Novosamarka) a osm rodin se odstěhovalo do Kanady.
Příčiny tohoto přesídlení jsou shrnuty v cestovní zprávě představitele České misijní jednoty faráře Františka Bednáře (*1884, +l963) z Klobouk, který v červnu 1914 navštívil Alexandrovku, samotu br. Kulhavých a Bohemku. školkaOn zejména píše: „V Bohemce jest nyní dvacet rodin reformovaných. Jest to zvláštní vesnice - bez stromů. Bratři jsou totiž v nájmu a nevědí, zda po vypršení lhůty nájemní opět jim bude půda ponechána, a proto ani stromů nesází." Tato nejistota je i nutila stěhovat se školkadále, protože najatá půda nemohla uživit rozrůstající se rodiny. Samozřejmě, existovala i jiná cesta k půdě. Bylo možné přijmout pravoslaví a pravoslavný si v Ruském císařství mohl koupit půdu. Není ovšem znám ani jeden případ, kdy by se bratři vzdali víry otců. V této zprávě se F. Bednář poprvé v českém tisku zmiňuje o Sirotince.
Na závěr lze zdůraznit, že Bohemka a Sirotinka jsou poslední obce, které byly založeny potomky českých pobělohorských evangelických exulantů na jejich cestách pruským Slezskem a ruským císařstvím (1742-1912). Pak se stěhovaly už jen jednotlivé rodiny, většinou z důvodů rodinných, ekonomických nebo i politických. Cílem byly prakticky vždy existující české evangelické obce, mezi nimiž se nehledě na obrovské
školka vzdálenosti udržovaly čilé kontakty a rodinné vazby ještě do poloviny 60. let 20. století. Ovšem, kontakty se Zelovem a Volyní se přetrhly po říjnovém převratu v ruském císařství a následném vzniku SSSR a samostatného polského státu. Po rozpadu SSSR v r. 1991 se udržují kontakty už jen s Bohemkou a Veselinivkou a občas také s Malou Alexandrovkou.

Podle připravované historie Bohemky

Bohemka je velmi dlouhá a dělí se na dvě půlky, Bohemku a Účastek. Jde vlastně o jednu ulici, která od roku škola1905 tvořila vesnici. Po obou stranách jsou domky, je zde škola, kulturák, v něm i pošta, kancelář kolchozu, místní zdravotnické středisko. Asi po třech stech metrech se silnice rozdvojuje na dvě ramena a začíná Účastek. Ten si už stavěla druhá generace, děti českých přistěhovalců, protože Bohemka byla již plná. Celá vesnice tedy vypadá asi jako položené Y. Kostel bude stát přímo uprostřed. Účastek ješkola asi pět set metrů dlouhý a domky jsou vždy ze zevní strany každého ramene. Uprostřed je dolina, které se říká Bálka. Tam je tráva a pasou se tam kozy, krávy... Domy se tam stavět nedají, protože je tam příliš mokro. Dvorky byly původně široké dvaatřicet metrů. Potom to solsovět zatrhl a děti si začaly stavět domy u rodičů, aby oba měly předepsanou šíři šestnáct metrů.
Žijeme zde poklidným vesnickým životem, který nás pomalu učí nikam nespěchat, rozprávět o počasí, Bobemkakolchozních problémech, hospodaření, neustálém zdražování a krizi na Ukrajině a v Rusku. Jsou to taková stálá konverzační témata a my si pomalu zvykáme, že s tím je potřeba si popovídat o bídě a neustálé práci, a s tím zase o historii, češství, které v nich stále žije, a o naději do budoucna. Jsou zde lidé různí, někteří velmi skeptičtí, jiní optimističtí, ale těch je mnohem méně. Patří k nim zejména široká rodina Jančíků a Hortů.Bohemka
Pan Horta se kromě toho, že je předsedou kolchozu, stará o přípravu prostor pro shromáždění, shánění lidí a materiálu na stavbu kostela, a navíc je na něm i zodpovědnost za stavbu vesnického plynovodu. Ta probíhá již asi tři roky a nemá konce, protože dělníkům se nechce pracovat. Život vesnice závisí na chodu kolchozu, protože tam všichni pracují a mají z něho obživu. Nikdy bychom nevěřili, jaká tady může být inflace. Ceny se mění ze dne na den. Zdražují tady úplně všechno, dvakrát, třikrát, čtyřikrát i vícekrát.
BohemkaVe městech je jídlo velmi drahé, kdo nemá příbuzné na venkově, je na tom špatně. V Bohemce žijí většinou starší lidé, jejichž děti odešly do měst a přijíždí pouze na svátky. Rodiče drží velká hospodářství, aby měli co dát dětem.
Lidé jsou stále v práci, ale pracovní tempo je nízké. I přesto je Bohemka jednou z nejlepších vesnic v okrese - co se týče výnosů kolchozu, čistoty a pracovní morálky.
Večery trávíme obvykle na návštěvách. Lidé tu vzpomínajíBohemka na staré časy a teskní nad tím, že už se Češi podrobují ukrajinským a ruským vlivům, stěhují se do měst, závidí si, kradou a vůbec. Češi zde byli v celém kraji vyhlášenou elitou, dbali na to, aby si Čech bral Čecha, ale po válce se děti rozutekly do měst a dnes je vesnice česko-ukrajinská. Kromě toho jsou zde Češi rozdělení na dva tábory, podobně jako i my, na ty souhlasící s režimem a na ty nesouhlasící.
BohemkaDenně skládáme jedno či dvě auta cihel na stavbu kostela. Dnes jich máme složeno kolem 25 tisíc, ale ještě zdaleka nekončíme. Bylo by dobré to zvládnout co nejdříve, protože co je doma, to se počítá. Při koupi dřeva došlo například k situaci, že ač bylo dřevo již zaplaceno, než s ním k nám auto dojelo, „koupil" ho někdo jiný, kdo bydlel blíž. Takové věci se tu dějí běžně. Obchody jsou zde dva, jeden s potravinami a jeden s průmyslovým zbožím. Obě prodavačky bývají ale střídavě v jednom či druhém a někdy ani to ne, cožBohemka závisí na televizním programu. Místní lidé si na to zvykli, protože vědí, že se nikde nedovolají. I nad tím, že stále nejde proud a vody je málo, si jen postesknou. Telefon jim nejde, autobusy nejezdí, pošta chodí dvakrát, někdy i třikrát týdně, auta nemají, a když mají, tak není benzín.
Ukrajinský sabat
V Izraeli ustávají lidé pravidelně s prací, nesmí skoro nic dělat. Na Ukrajině ustávají lidé nepravidelně s prací a Bohemkanemohou skoro nic dělat, i kdyby chtěli. Vypnou jim totiž proud.
Můžete si být jisti, že každý den bude váš televizor, kazeťák i rádio asi pět až šest hodin mlčet. Kdy? Každý den jindy. Jen večer od půl sedmé do půl osmé je to jisté. Pračka dopere, trouba dopeče, žehlička dožehlí. Zavřete knížku či sešit a jdete do kuchyně. Rozsvítí se petrolejka, začnou se louskat ořechy, hrát pexeso. Máme konečně čas si pohovořit celá rodina dohromady, zdřímnout si, popřemýšlet Ukrajinské vepřoviceo věcech důležitých i méně důležitých, nebo se ztišit a pomodlit, za hodinku se pak s novým elánem vrhnout do práce.
Ve většině chalup už došel petrolej, tam mají opravdové černé hodinky. Kdyby i u nás v Čechách tak jednou za den vypnuli na hodinu proud, lidé by se museli zastavit ve svém spěchu, možná by bylo méně rozvrácených rodin, hřbitovméně přepracovaných, nervózních podnikatelů, méně computerových otroků... Možná právě toto chybí naší uspěchané době - sabat, chvíle odpočinutí, chvíle zastavení.
Zase taková idyla to není. V nedaleké nemocnici prý zemřel chlapec, protože zhasli, zrovna když byl na operačním sále. Teď prý někdy operují i tak, že jsou jen v přízemí a svítí světly aut do oken. Ten člověk, co světlo vypínal, asi nevěděl, že zabíjí.
Lidé tu dobře rozumí Ježíšovu výroku z Janova evangelia: „Já
hřbitov jsem světlo světa." Světlo umožňuje život, bez něho nic nejde. Zkuste vyjít ve tmě do ulic, člověk leda narazí a natluče si nos. A ještě... Do háje! Zase zhasli.

Setkání s historií

A jak dopadl Kratochvíl?V hodinách dějepisu jsme si při probírání dějin SSSR zapisovali do sešitu:1933 - hladomor.
30. léta - masová likvidace nepohodlných lidí.
1942 - bitva u Stalingradu.
1986 - havárie atomové elektrárny v Černobylu.
Byla to fakta, která jsme se museli učit, moc nás to nebavilo. Teď jsme potkali lidi, kteří nám vyprávějí, jak v roce 1933 jedli placky z akátových listů, hledali pod sněhem kořínky, k obědu měli vodu z vařených hřbitovbrambor, kterou jim dali sousedi. Běhali bosí po poli a sbírali chlupatý plevel. Když ho jedli, měli ekzémy, byli opuchlí. Zahrabávali trochu kukuřice do sněhu, aby jim ji soudruzi nesebrali. Jejich vnuci se ptají: „A to jste neměli ani chleba?" - „Co je to za hlad, když je chleba!" odpovídají babičky.
Často si povídáme o příbuzných; staří lidé rádi vzpomínají. „A co dědeček?" ptáme se. „Odvezli ho v noci havrani," tak se říkalo oněm pověstným pánům v dlouhých černých kožených kabátech, „už jsme ho nikdy neviděli." Slyšíme, jak těžký život měli sirotci po odvezených hřbitovrodičích.
Stačilo dostat dopis ze zahraničí... a bezplatná jízdenka za pracovní příležitostí na Sibiř byla jistá. „A proč odvezli strýčka?" ptáme se. „Hrál na kobzu." Kobza je strunný nástroj. „No a?" „Udělali sjezd kobzarů, tam je všechny sebrali, odvezli a nechali stát na mraze. Jen si počkali, než všichni zmrznou." Otázku „PROČ měli být zlikvidováni tito hudebníci" snad ani nemá cenu pokládat. Nikdo neví.
Ve vsi je asi dvacet členů Svobodovy armády. Nadporučík Náš hostitelz domku odnaproti došel z Buzuluku až do  Prahy. Je těžké jim vysvětlit, jak byla jejich armáda zneužita ke komunistické propagandě na úkor legionářů z Francie a Anglie. Cítí se odstrčeni. Často šli dobrovolně, chtěli osvobozovat vlast svých předků. Ztratili v bojích o naši republiku bratry, syny...   
Tři týdny jsme bydleli u účastníka bitvy u Stalingradu. Po válce nemohl jít několik desítek let do lesa, doléhaly tam na něj hrozné vzpomínky na roztrhané kamarády. Nesmyslné boje, rozkazy Stalina.
Nedávno zemřel syn jedné sestry ze sboru. Něco málo přes čtyřicet. Jako řidič musel evakuovat lidi po havárii v Černobylu. Jiný syn jiné sestry pracoval přímo uvnitř elektrárny, protože na vojně byl u chemického vojska. Většina kamarádů, kteří tam pracovali s ním, už zemřela. Čeká, kdy se i u něho projeví následky ozáření. Každý měsíc je v novinách sloupek, ve kterém se zveřejňuje, o kolik byla v souvislosti s inflací zvednuta částka poskytovaná obětem havárie.
Cítíme se najednou tak nějak blíž těm strohým údajům v dějepisném sešitě...    zdroj textu
Z tohoto zdroje byl čerpán text:

(1995)
Mnoho dalších informací vám řeknou odkazy z Wikipedie
vachuler@volny.cz


WebZdarma.cz